Lov&Evangelium
Preken: Aposteldagen 2021

Preken: Aposteldagen 2021

July 5, 2021

Preken holdt på gudstjeneste i Leikanger kyrkje i Sogn, 4. juli 2021

Evangelium: Matt 16,13-20

Epistel: Apg 20,24-32

Lektie: Jer 1,4-10

Preken: 4. søndag i fastetiden 2021

Preken: 4. søndag i fastetiden 2021

July 5, 2021

Preken holdt på misjonsgudstjeneste i Stedje kyrkje i Sogn, 14. mars 2021

Evangelium: Joh 3,11-16

Epistel: 2 Kor 5,18-21

Lektie: 4 Mos 21,4-9 

Preken: 3. søndag i fastetiden 2021

Preken: 3. søndag i fastetiden 2021

July 5, 2021

Preken holdt på gudstjeneste i Stedje kyrkje i Sogn, 7. mars 2021

Evangelium: Mark 9,17-29

Epistel: Ef 6,10-18

Lektie: Job 2,1-10

Preken: 3. søndag i åpenbaringstiden 2021

Preken: 3. søndag i åpenbaringstiden 2021

July 5, 2021

Preken holdt på gudstjeneste i Sogn, 17. januar 2021

Evangelium: Joh 4,4-26

Epistel: Åp 22,16-17

Lektie: Jes 55,1-3

Preken: Nyttårsaften 2020

Preken: Nyttårsaften 2020

July 5, 2021

Preken holdt på gudstjeneste i Stedje kyrkje i Sogn, 31. desember 2020

Evangelium: Joh 14,27

Epistel: 2 Pet 3,13-15a.17-18

Lektie: Jer 29,10-14

Preken: Juledag 2020

Preken: Juledag 2020

July 5, 2021

Preken holdt på høytidsgudstjeneste i Stedje kyrkje i Sogn, 25. desember 2020

Evangelium: Joh 1,1-14

Epistel: Hebr 1,1-6

Lektie: Ordsp 8,1-2.22-31

Preken: 3. søndag i advent 2020

Preken: 3. søndag i advent 2020

July 5, 2021

Preken holdt på gudstjeneste i Sogn, 13. desember 2020

Evangelium: Luk 3,7-18

Epistel: Jak 5,7-8

Lektie: Jes 40,1-5

Preken: 1. søndag i advent 2020

Preken: 1. søndag i advent 2020

July 5, 2021

Preken holdt på gudstjeneste i Sogn, 29. november 2020

Evangelium: Luk 4,16-22a

Epistel: Åp 5,1-5

Lektie: Jes 61,1-3

Preken: 18. søndag i treenighetstiden 2020

Preken: 18. søndag i treenighetstiden 2020

July 5, 2021

Preken holdt på høymesse i Stedje kyrkje 4. oktober 2020

Evangelium: Matt 8,14-17

Epistel: Hebr 2,10-18

Lektie: Jes 53,1-5

Preken: Vingårdssøndag 2020

Preken: Vingårdssøndag 2020

September 6, 2020

Preken holdt på høymesse i Stedje kyrkje i Sogn, 6. september 2020.

Evangelium: Matt 20,1-16

Epistel: 1 Kor 1,1-3

Lektie: Jes 27,2-6

Podbean App

Play this podcast on Podbean App