Lov&Evangelium

Bibeltime: At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt

January 21, 2020

Bibeltime holdt som gjestepredikant på bibelhelg hos DELK sin menighet i Nordreisa 18. og 19. januar 2020.

Alle bibeltimene ble holdt over tekster fra Filipperbrevet.

Play this podcast on Podbean App