Lov&Evangelium

Bibeltime: Så han ble lydig til døden på korset

January 21, 2020

Bibeltime holdt som gjestepredikant på bibelhelg hos DELK sin menighet i Nordreisa 18. og 19. januar 2020.

Alle bibeltimene ble holdt over tekster fra Filipperbrevet.

Play this podcast on Podbean App