Lov&Evangelium

Preken: Bots- og bededag 2019

October 27, 2019

Preken holdt på høymesse i Stedje kyrkje i Sogn, 27. oktober 2019

Evangelium: Luk 15,11-32

Epistel: 2 Kor 13,5-8

Lektie: Mi 7,18-19

Play this podcast on Podbean App