Lov&Evangelium

Preken: Maria Budskapsdag 2020

April 5, 2020

Preken holdt på den andre søndagen med stengte kirker, 22. mars 2020. Prekenen ble livestreamet på facebook og lyd tatt opp samtidig. 

Evangelium: Luk 1,26-38

Play this podcast on Podbean App