Lov&Evangelium

Preken: Minnedag 2019

November 3, 2019

Preken holdt på minnegudstjeneste i Stedje kyrkje i Sogn, 3. november 2019

Evangelium: Joh 11,19-27

Epistel: 1 Kor 15,51-58

Lektie: Sal 139,1-18.23-24

Play this podcast on Podbean App